Kurumsal Politikalarımız İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak yönetim ve inşaat faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için uluslararası ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ve yasal gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki ilkeler ile faaliyet sahalarımızda görev yapan tüm personelimizin katılımıyla ve sürekli gelişimi hedefleyerek uygulanmasını ve uygulatılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

•  Özel Endüstri Bölgesi Yönetimi ve inşaat kapsamında gerçekleştirilebilecek tüm faaliyetlerin İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili tehlikelerini, çevresel boyutlarını ve alınması gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, önemli çevre boyutlarını tanımlayarak değerlendirme sonuçlarına göre çevre kirliliğini önlemek, tolere edilebilir risk seviyelerini tanımlayarak risk değerlendirme çalışmasını tamamlamak. Bu değerlendirme sonucuna göre, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını tamamen önlemek veya kaza olasılığını minimum düzeye indirmek için gereken önlemleri almak, aldırmak ve bunları yaparken yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelik gereklerine tam uymak.

•  Sanayicilerimiz ve üçüncü taraflardan gelecek SEÇ taleplerine uymak.

•  Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık SEÇ hedefleri belirlemek, bu hedefleri tüm çalışanlarıyla paylaşmak ve toplam katılımı teşvik ederek gerçekleştirmek.

•  Tüm çalışanlarını, Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak;

SEÇ Yönetim Sistemi El Kitabı ve ilgili dokümanları,

Uygulamaları, Hedefleri ve Politikası hakkında bilgilendirmek.

•  Bu politika kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve günün şartlarına göre revize edilmesi için çalışmaları ve politikaları yönetim tarafından sürekli gelişme anlayışı içerisinde düzenli olarak gözden geçirmek.

Politikamızın sonucu Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak; İnsan Sağlığı Güvenliği ve Çevre adına yapacağımız tüm çalışmaları öncelikli prestij hedefimiz olarak görmekteyiz. Bu konudaki prensibimiz "ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE"dir.

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum