Kurumsal Hakkımızda

Hakkımızda

Endüstri Bölgeleri mevzuatı uyarınca yönetilmesi ve işletilmesinden şirketimizin sorumlu olduğu Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, güçlü yatırım altyapısına sahip planlı bir sanayi alanının oluşturulması ve planlı sanayi alanının ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sunması amacıyla Tekirdağ ili, Kapaklı ve Çerkezköy ilçeleri sınırları içerisinde kurulmuştur. 190,7 Hektar büyüklüğündeki bu alan, 08.12.2022 tarihli ve 32037 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6450 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘’Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi’’ ilan edilmiştir.

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi’nde, On Birinci Kalkınma Planı, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, 2020-2024 Stratejik Planı ve Yeni Ekonomi Programı gibi ülkemizin temel stratejik dokümanlarında belirtilen katma değerli ürünlerin üretiminin, istihdamın ve ihracatın artması gibi hedeflere katkı sunacak modern sanayi tesislerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, uluslararası sermaye, nitelikli işgücü ve teknoloji transferinin Türkiye’ye giriş kapılarından olan, ülkemiz üretim ve ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Tekirdağ’da yer almakta olup, bölge ülkemize ve Dünyaya örnek olacak şekilde modern altyapıya sahip, yeşil alanları, sosyal donatı alanları, mesleki teknik eğitim tesisleri, yenilenebilir enerji kaynakları ile doğa dostu, çevreci ve ileri teknolojili sanayi alanı olarak projelendirilmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen değişikler çerçevesinde, ülkemizin yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu enerji kaynaklarının kullanımının artırılmaya devam edilmesi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi önem teşkil etmektedir. Bu minvalde, ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşümünün geliştirilmesi bakımından Yeşil Endüstri Bölgeleri endüstriyel simbiyozun sağlanması ve yeşil rekabetçiliğin artırılması için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi’nde planlanan yatırımların hayata geçmesi için 38.000.000.000 TL sabit yatırım harcaması gerçekleştirilmesi, bölge altyapısı için 3.000.000.000 TL harcama yapılması öngörülmektedir. Yatırımlar sonucunda bölgede yaklaşık 21.500 yeni istihdam ile yıllık 35.000.000.000 TL ciro elde edilmesi ve yıllık 15.000.000.000 TL ihracat gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum