Kurumsal Politikalarımız Enerji Yönetimi Politikası

Enerji Yönetimi Politikası

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasını ve buna bağlı olarak küresel ısınmayı önlemeyi, çevresel etkileri ve enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda enerji performansını ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen enerji yönetim sisteminin kurulmasını, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda etkin, kapsayıcı, gerçekçi ve entegre bir enerji yönetimi yaklaşımını üstlenir;

• Tüm yasal gereklilikler ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,

• Faaliyetlerimizde enerji verimliliğini arttıracak ölçülebilir hedefler koymayı, hedefleri periyodik olarak izlemeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,

• Enerji performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni, değiştirilmiş ve yenilenmiş tesislerin, donanımın, sistemlerin ve enerji kullanan proseslerin tasarımında, performans artırma fırsatlarını ve çalışma kontrollerini dikkate almayı,

• Sürekli olarak izlenen enerji performansımızı periyodik olarak raporlamayı ve iç ve dış ilgili paydaşlar ile paylaşmayı,

• Ürün ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliğini gözetmeyi,

• Tüm bu amaç ve hedeflerin yerine getirilmesi için gereken kaynak ve bilgilerin mevcut ve ulaşılır olmasını sağlamayı,

• Çalışanlarının ve paydaşlarının enerji bilincini artırmayı, enerji kaynaklarının tüketimi ve verimli kullanımına ilişkin iç iletişim kaynaklarını kullanarak farkındalık sağlamayı,

• Enerji yönetimi politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve teknolojik veya sektörel gelişmeler ışığında gerektiği durumlarda güncellemeyi, 

taahhüt ederiz.

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum