Hizmetlerimiz Mekanik ve Doğalgaz

Mekanik ve Doğalgaz

Mekanik

Bölgemizdeki kullanım sularımız, Arıtma-Geri kazanım tesisimizde arıtılıp temizlenen sulardan sağlanacak olup, temiz su dağıtım hatlarımızın toplam uzunluğu 20.000 m, atık su toplama hatlarımızın uzunluğu ise 17.000 m olacaktır.

Ayrıca bölgemizde yağmur suyu toplama ve uzaklaştırma için ayrık bir şebeke planlanmaktadır. Bu şebekemizde 23.200 m uzunluğunda olacaktır.

Kullanım suyu şebekemizde 1 adet 16.000 m³ kapasiteli su deposu yapımı planlanmaktadır.

Dere Islah

Bölgemiz sınırları içinde yer alan Kızılcık deresi, betonarme dikdörtgen kesit olarak ıslah edilecektir.

Doğalgaz

Doğalgaz gerek fiyatı gerekse çevresel avantajları sebebiyle günümüzde en çok tercih edilen yakıt türüdür. Bu avantajları bölge katılımcılarımızın hizmetine sunmak amacıyla; yapımına başlanan doğalgaz dağıtım şebekesi ve basınç düşürme istasyonları tamamlandığında bölge katılımcılarımıza kesintisiz gaz temini sağlanacaktır.

Bu kapsamda, 1 adet 50.000 m³/h kapasiteli RMS-A ve 4 adet RMS-B basınç düşürme istasyonu planlanmaktadır. 7/24 doğalgaz hizmeti verecek olan Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi, ara hatlarla beraber toplam 22.000 m doğalgaz hattına sahip olacaktır.

Mekanik ve Doğalgaz Biriminin Verdiği Hizmetler

·Su/Doğalgaz altyapısının kesintisiz hizmet sağlayacak şekilde işletilmesi,

·Bölge Su Terfi Merkezlerinin, Doğalgaz RMS-A ve RMS-B istasyonlarının bakımının yapılması,

·Su/Doğalgaz sayaç ve diğer ekipmanların kontrolü ile sayaç kalibrasyonlarının yasal süresi içinde yaptırılmasının sağlanması,

·Su/Doğalgaz altyapısı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü kazı ve işlemlerin takip edilerek, işlemlerin güvenli olarak yapılmasının sağlanması,

·Su/Doğalgaz hatlarına yapılacak ilavelerde yapılan işin kontrol ve testlerinin yapılarak onaylanması,

·Su/Doğalgaz alacak olan firmaların müracaatlarının değerlendirilip, abonelik için gerekli şartları (Sözleşme, güvence bedeli, başvuru dilekçesi vb.) yerine getirmelerinin sağlanması,

·Doğalgaz tesisatı kuracak firmaların tesisata ait işe başlama dosyalarını kontrol edip, kurulacak kapasitenin mevcut altyapı kapasitesini karşılayıp karşılamadığını kontrol ederek; karşılamaması halinde kapasiteyi sağlayacak altyapı yatırımının yapılması ve tesisatın tamamlanmasının ardından gaz açılışının yapılması,

·Firmaların talep ettiği doğalgazın satın alınmasında ilgili dağıtım firması ile görüşüp gerekli gazın tedarik edilmesi,

·Firmaların kullandıkları su ve doğalgaz miktarının hesaplanıp faturalandırılması,

·Doğalgaz tesisatı, buhar hatları ile bina içi sıhhi tesisat, ısıtma soğutma tesisatları, havalandırma ve yangın tesisatlarını ilgili yönetmelik ve standartlara göre kontrol ederek, onaylanması vb. hizmetleri kullanıcıya sağlanması.

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum