Kurumsal Politikalarımız İnsan Hakları Politikası

İnsan Hakları Politikası

Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi olarak, başarılı olabilmek için toplum ve paydaşlarımız için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

İnsan Hakları’nı Etik Kuralları’nın ayrılmaz bir parçası kabul eden şirketimiz;

• Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi İnsan Hakları Politikası’na uygun davranmasını sağlamayı,

• Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde yaşayan halkın haklarını gözetmeyi ve hak ihlallerine karşı önlem almayı,

• İnsan Hakları’yla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uymayı, iş ortaklarımızın da uymasını sağlamayı,

• İnsan Hakları’yla ilgili taahhütlerimizi, imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne ve Türkiye’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayandırmayı,

• Tüm yönetim ve inşaat faaliyetlerimizde ve bu faaliyetleri kapsayan operasyonlarımızda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda karar almayı ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda düzenlemeyi,

• Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi ve tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb konularda eşit haklar sağlamayı,

• Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı ve kadın istihdamını arttırmayı,

• Şirketimizin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi ve şirketimizin yönetim kurulu ve üst yönetimlerinde kadın oranını arttırmayı,

• Tüm paydaşlarımızın yaş, din, ırk, kültür farklılıklarını kabul etmeyi ve değer vermeyi,

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmasına hiçbir koşulda izin vermemeyi,

• Tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelerde çocuk işçi çalıştırılmaması konusunu güvence altına almayı ve denetimlerde bu konuyu göz önünde bulundurmayı,

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak faaliyetlerimizin hiçbir aşamasında yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan şartlarda zorla ve cebren çalıştırmaya izin vermemeyi,

• Çalışanlarımızın iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine olanak tanımayı,

• Çalışanlarımızın toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,

• Çalışanlarımıza sağlıklı, ergonomik, güvenli ve memnuniyetle çalışacakları koşulları oluşturmayı,

• Çalışanlarımıza şirket itibarımızla sosyal olarak güvenilir bir işveren olmayı,

• Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini dikkate alan, çalışan ebeveynlere uygun bir ortam oluşturmayı,

• İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemeyi,

• Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,

• Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

• Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

İnsan Hakları politikası olarak kabul etmiştir.

Bu web sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek, web sitesinin verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiksel verileri izlemek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kabul ediyorum